บุหรี่ไฟฟ้า

รู้ก่อนใช้ บุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่มอบความเพลิดเพลินให้กับผู้ใช้ได้อย่างมากโดยบุหรี่ไฟฟ้าเริ่มเป็นที่นิยมขึ้นในปัจจุบัน จากรสชาติ กลิ่น และความรู้สึกที่แปลกใหม่ แตกต่างจากบุหรี่ทั่วไป อีกทั้งยังมีตัวเลือกให้กับผู้ใช้ได้มากขึ้น บุหรี่ไฟฟ้าจึงกลายเป็นสินค้ายอดนิยมอีกอย่างหนึ่ง ยิ่งในยุคที่สามารถซื้อหาสินค้าได้ง่ายผ่านทางออนไลน์แล้ว การซื้อบุหรี่ไฟฟ้าจึงสะดวกสบายอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะได้รับความนิยมและซื้อหาได้ง่ายก็ควรศึกษาข้อดีข้อเสียของบุหรี่ไฟฟ้าเสียก่อน

บุหรี่ไฟฟ้ามีข้อดีที่ทำให้สามารถแข่งขันกันกับบุหรี่โดยทั่วไปคือไม่ก่อให้เกิดควันชนิดเดียวกันกับการเผาไหม้จากบุหรี่ทั่วไป จึงไม่ก่อให้เกิดพิษจากคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ ไม่ว่าจะเป็นการเกิดโรคมะเร็งปอด โรคหัวใจ หรือโรคที่เกี่ยวข้องกับเส้นเลือดในสมอง เพราะการไม่ก่อให้เกิดควันเสียจากคาร์บอนมอนนอกไซด์นั้นหมายถึงไม่มีส่วนประกอบของสารทาร์หรือน้ำมัน จึงลดผลกระทบต่อสุขภาพได้ทั้งต่อผู้สูบและผู้ที่อยู่ใกล้เคียง นอกจากนี้ บุหรี่ไฟฟ้ายังมีเพียงสารนิโคตินแต่ไม่มีใบยาสูบของบุหรี่ทั่วไป จึงลดสารพิษจากการสูบบุหรี่ลงได้อีก หลายคนจึงสามารถใช้บุหรี่ไฟฟ้าช่วยลดอาการอยากบุหรี่ทั่วไปได้ และทำให้เลิกสูบได้ง่ายขึ้น เพราะถือเป็นการลดระดับจากการเลิกสูบนิโคตินก่อนการเลิกให้หายขาดได้ดีกว่าการหักดิบจากบุหรี่ทั่วไป

แต่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้มีเพียงแค่ข้อดีเท่านั้น บุหรี่ไฟฟ้ายังคงมีข้อเสียที่ควรนำมาพิจารณาอย่างสารนิโคติน ถึงแม้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะลดสารอันตรายหลายอย่างลงไปแล้ว แต่นิโคตินที่เป็นสารเสพติดหลักของบุหรี่นั้นยังคงอยู่ การสูบบุหรี่ไฟฟ้าจึงยังคงให้โทษจากสารเสพติดและก่อให้เกิดโรคได้ เช่นการกระตุ้นสมองและหัวใจให้ทำงานหนักมากเกินไปจนอาจทำให้ร่างกายไม่อาจรับมือได้ไหว หรือทำให้เกิดความผิดปกติทางอารมณ์ ควบคุมร่างกายได้ยาก และสามารถทำให้เกิดอาการมึนงงได้ นอกจากนี้ มาตรฐานของอุปกรณ์ในการสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็ต้องมีคุณภาพ ข้อเสียของบุหรี่ไฟฟ้าจึงเป็นการเกิดอันตรายจากการระเบิดหรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานได้ง่าย ที่สำคัญคือบุหรี่ไฟฟ้ายังเป็นสิ่งผิดกฏหมายในประเทศไทยอีกด้วย

บุหรี่ไฟฟ้าจึงมีทั้งข้อดีและข้อเสียในการใช้งาน ก่อนการเลือกซื้อจึงควรพิจารณาการใช้งานให้ดีเสียก่อน เพื่อให้สามารถระมัดระวังการใช้งานให้อยู่ในความปลอดภัยและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ดีมากขึ้น